Prosesler

ELEKTRO POLİSAJ SER POL-S

Paslanmaz çelik için elektrolikit parlatma prosesi

ÇALIŞMA TALİMATLARI

GENEL

SER POL-S krom ve krom-nikel çelik için elektrolitik parlatma prosesidir.Krom-nikel çeliklerinde elde edildiği kadar dekoratif görüntüde olmasıda bu proses ile karbon çelikleri, düşük alaşımlı çelikler ve diğer demir materyallerde parlatılabilir.

Bu proses ile çalışma parçasının anod olarak çalıştığı metal aşındırma prosesidir.Bu çözelti ile düşük ve yüksek akım yoğunluklarında çalışılabilir.

Malzemenin kristal yapısı ve alaşım miktarı bu proses ile elektrolitik parlatma yapılıp yapılamayacağına karar verilebilmesi için önemli bir faktördür.

Bazen elektrlitik parlatmanın başarılı olabilmesi için gerekli malzeme parametreleri tam olarak şudur denemeyebilir. Malzemenin alaşım yapısı, üretim esnasında uygulanan sertleştirme aşamaları vb. işlemler elektrolitik parlatma işlemini önemli bir şekilde etkilemekedir.

Bunun yanında polisaj yapılmayan malzemeler, metal üzerindeki mekanik hatalar elektrolitik parlatma prosesi ile yok edilemezler.Elektrolitik parlatma işlemi son derece ince ayar işlemidir. Kaba ve prüzlü yüzeyler önceden uygun bir mekanik ön temizleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Malzemenin şartları ve yüzey durumu elde edilecek elektrolitik parlatma sonucu için oldukça önem taşımaktadır. Elektrolitik parlatma için en uygun malzeme yapısı ve yüzeyi önceden uygulanacak testlerde belirlenebilir.